Хувцас урлал
5

4 сар

Хувцас урлал

Бид Нүүдэлчин уламжлжлтай Монгол үндэстнийхээ эрх ашгийг дээдлэн сахиж, Монголын уламжлалт ёс заншлыг алдагдуулалгүйн тулд байгальтай харьцах үндэстний сэтгэлгээг судалсан. Мөн хувцас эд өлгийн зүйлийн Угсаатны зүйн судалгаа хийж зан зашлын дагуух уламжлалыг баримтлан ёс дэгийг алдагдуулахгүй сэргээн засварлаж, дэлгэрүүлэн хэрэглэх соёлыг түгээх, үйлдвэрлэх чиглэлээр багагүй ажил хийж байгаа. Монголчуудын өргөн хэрэглээ болох дээл 13-р зууны  Нүүдэлчин Монголын брэнд бүтээгдхүүнийг гадаад, дотоод зах зээлд худалдаалах үйл ажиллагааг гол чиглэлээ болгон ажилладаг.